HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN LẦN THỨ 10

Thời gian

Thời gian diễn ra hội nghị từ 30/7 đến 31/7 năm 2019

Địa điểm chính

Hội trường số 03 Trường đại học Nha Trang (xem trên bản đồ)

Khách mời tham dự

Gần 300 khách mời tham gia hội nghị, cùng các sinh viên các trường đại học

Lịch sử các hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản gần nhất

Ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2014, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I đã tổ chức Hội nghị khoa học Trẻ ngành Thủy sản toàn quốc năm 2014 với chủ đề “Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”.

Ngày 12/10/2015, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III đăng cai Hội nghị Khoa học ngành Thủy sản toàn quốc năm 2015 lần thứ VI. 

Hội nghị Khoa học Trẻ Thủy sản Toàn quốc lần thứ 7 được tổ chức tại Viện NCNT Thủy sản II (RIA 2) TP.HCM từ 16-17/9/2016.

Trong hai ngày 10 và 11/8/2018, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 9

Viện nuôi trồng Thủy sản trường Đại học Nha Trang sẽ đăng cai Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 10. Hội nghị diễn ra vào ngay 30-31/07/2019 với chủ đề "Thích ứng với thay đổi".